tIETOSUOJA-
SELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa myös ITP Suomi Ry:ssä.

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen tarkoituksena on vahvistaa yksityishenkilöiden henkilötietojen suojaa.

Suomen ITP yhdistys kerää jäsenistöstään yhteystietoja (Sukunimi, Etunimi, osoite ja sähköpostiosoite) jäsenrekisteriä varten. Henkilötietoja luovutetaan vain Suomen Potilasyhdistykselle, ei muualle.

Jäsenellä on mahdollista pyytää yhteystietojensa muokkaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä yhdistyksen hallitukseen ja tätä kautta yhdistyksen nettisivujen ja jäsenrekisterin ylläpitäjään. Email osoite on itpsuomi@gmail.com

Merkittävin muutos tietosuoja-asetuksessa on, että sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi. Sinulla on myös oikeus kieltää henkilötietojesi käsitteleminen tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä.

Koska henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi lupaan, sinulla on myös oikeus perua lupa milloin tahansa. Luvan peruminen ei vaikuta ennen perumista tehdyn tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Lisäksi sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin, kuten kohdennettuun markkinointiin, sekä saada luovuttamasi tiedot haltuusi jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa.

Lisätietoa seuraavasta linkistä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Tietosuojaseloste

Ystävällisin terveisin,

Heli Lastikka

(Puheenjohtaja)