TUKEA JA TIETOA

ITP SUOMI

Mitä ITP on?

ITP lyhyesti:

ITP eli Immunologinen Trombosytopenia on autoimmuunisairaus, jossa potilaalla on alhainen verihiutaletaso. Taudin oireita voivat olla petekiat eli pienet punaiset pisteet iholla, lisääntynyt mustelmaherkkyys ja verenvuototaipumus. Krooninen väsymys voi myös olla oire ITP-potilailla.

Tarkempi määritelmä:

ITP:ssa on kyse elimistöön tulleesta virhereaktiosta, jossa sen  omat vasta-aineet peittävät luuytimen tuottamat verihiutaleet eli trombosyytit niiden siirtyessä verenkiertoon. Lähinnä perna tulkitsee nämä peittyneet hiutaleet vieraiksi soluiksi ja tuhoaa ne. Tämän seurauksena on madaltunut verihiutaletaso. Verihiutaletaso voidaan selvittää pienestä verenkuvasta (PVK). Nykyään tiedetään myös, että luuydin tuottaa tarpeeseen nähden liian vähän verihiutaleita.